Intriör från hur kaffédelen och ungdomslokalen har sett ut tidigare.