Ungdomslokalen med mysplatser före ombyggnationen.