Rivningen har påbörjats av förråd, kontor, konferensrum mm.