Här kommer det bli gått om åskådarplatser när det är färdigbyggt.