Radiohytten och dörrpartiet in till hallen är rivet.