Den rivna radiohytten kommer att ge fina publikplatser för rullstolsbundna.