Även det rivna förrådet kommer att ge publikplatser för funktionhindrade åskådare.