Uppstickande järnskrot på golvet måste skäras bort.