Det blev inte mycket kvar av det ståtliga förskeppet.