Klar förbättring av ljuset i hallen. Två ramper på plats.