Hörslinga har monterats i hallen. (svart ledning på det blå)