Utbyggnad av Lärkans sportfält - Sala. Etapp 1 - 2010

Denna etapp är en direkt följdverkan av flytten av Silvervallen. I denna etapp anläggs en ny elvamannaplan med konstgräs samt en ny allvädersbana med en gräsplan i mitten. Marken runt planerna moduleras och snyggas till.

BILDGALLERI - ARBETETS FORTSKRIDANDE VECKA FÖR VECKA.
Klicka på bilden "Vision Lärkan" för att öppna galleriet !